Co vám členství přinese?

Členství vás provede celým těhotenstvím i prvními roky mateřství. Chceme totiž, aby naše členky byly co nejlépe připravené na to, co je v těhotenství a mateřství čeká. S vědomím toho, že pro sebe i své dítě udělaly maximum.

Online předporodní kurz zdarma

Cílem předporodního kurzu Porod bez obav je připravit vás na to, co vás během těhotenství, porodu, ale i v šestinedělí čeká a ukázat vám, že i k porodu lze jít s důvěrou sama v sebe a beze strachu.

Kurz v hodnotě 2 480 Kč je veden Majkou Staňkovou, zkušenou průvodkyní těhotenstvím s více jak 15letou praxí, organizátorkou festivalu těhotenství a rodiny a hlavně 4násobnou maminkou.

Více o předporodním kurzu

Co byste měla vědět

Více o finančním krytí

Víme, jak složité období čeká rodiny zasažené podobnou událostí. A nemuset řešit po nějakou dobu peníze, je jednou z věcí, jak vám Spolek kryje záda. Všem členkám, jejichž děťátku lékaři diagnostikují závažnou vrozenou vývojovou vadu po vstupu do Spolku, tak vyplatíme půl milionu korun, a to v pravidelných čtvrtletních platbách.

 • Finanční krytí 500 000 korun

 • Osobně vám pomůžeme s vyřízením žádosti

 • Poradíme, jaké dokumenty bude nutné zajistit

 • Žádost zpracujeme do 1 měsíce

 • Peníze vám budeme vyplácet čtvrtletně

 • Nebudeme po vás chtít žádné účtenky

Zdraví nenechávám náhodě

O finančním krytí

Jaké vrozené vady členství kryje?

Zdraví nenechávám náhodě

V ČR se ročně narodí přibližně 5 % dětí (to je zhruba 5 000 případů), kterým lékaři diagnostikují vrozenou vývojovou vadu. Některé z nich se vůbec nemusí projevit, jiné se dají vyřešit lékařským zákrokem.

A pak jsou tu vady, které dlouhodobě ovlivňují kvalitu života nejen dítěte, ale také jeho rodiny. Takové, které vyžadují mnohem větší péči a významně zatěžují rodinný rozpočet. A pro tyto situace jsme tu my.

Spolek pro mateřství poskytuje finanční krytí ve výši půl milionu korun těm členkám, jejichž dítěti lékař diagnostikuje některou z vrozených vad, krytých Spolkem. A to nehledě na stupeň postižení. Vrozené vady, dle mezinárodní klasifikace MKN-10, které Spolek kryje jsou:

 • Vrozené vady nervové soustavy

  Vrozené vady nervové soustavy zahrnují široké spektrum vad, které vznikají v průběhu embryonálního vývoje mozku a míchy. Jejich příznaky jsou variabilní a obvykle závisejí na stupni a rozsahu postižení. Většina těchto vad vzniká v důsledku narušení embryonálního vývoje centrální nervové soustavy. Příčinou tohoto narušení můžou být genetické faktory nebo faktory prostředí působící na plod (léky, infekce, traumata a další).

  • Mikrocefalie
  • Malformace Sylviova mokovodu
  • Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova = Dandy-Walkerův syndrom (DWS)
  • Jiný vrozený hydrocefalus
  • Vrozený hydrocefalus NS (nespecifikován)
  • Vrozené vady corpus callosum
  • Holoprosencefalie
  • Spina bifida krční s hydrocefalem
  • Spina bifida hrudní s hydrocefalem
  • Spina bifida lumbální s hydrocefalem
  • Spina bifida křížová s hydrocefalem
  • Spina bifida NS s hydrocefalem
  • Arnoldův-Chiariho syndrom
 • Vrozené vady oběhové soustavy

  Patří mezi nejčastější vrozené vady a tvoří více než 40 % všech vrozených vad v ČR. Velká část (přibližně polovina) vrozených vad se projevuje již během prvního týdne po porodu srdečním selháním, cyanózou – namodralým zbarvením kůže a sliznic v důsledku nedostatečného okysličení krve – a poslechovým nálezem na srdci, např. šelestem. Někdy se však nemusejí projevit vůbec a tyto vady se zjistí náhodně při jiném vyšetření v průběhu života. Mezi rizikové faktory vzniku lze zařadit infekce v těhotenství (např. zarděnky), užívání toxických látek (alkohol či nikotin) nebo obezita matky. Řešení závažných vad je nejčastěji chirurgické, u některých je možné přistoupit díky intervenční kardiologii k minimálně invazivním metodám. Děti jsou pravidelně sledovány na kardiologii. Díky vysoké úrovni prenatální diagnostiky je u nás až polovina srdečních vad diagnostikována již před porodem.

  • Společný truncus arteriosus
  • Fallotova tetralogie
  • Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
  • Syndrom hypoplastického pravého srdce
  • Syndrom hypoplastického levého srdce
  • Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS (nespecifikován)
  • Koarktace aorty
  • Atrézie aorty
  • Atrézie plicní tepny
  • Totálně anomální napojení plicních žil
  • Anomální napojení plicních žil NS (nespecifikován)
 • Jiné vrozené vady trávicí soustavy

  Mezi tuto skupinu vad patří nejrůznější vady postihující jakoukoli část trávicí soustavy. Střevo má poměrně složitý embryonální vývoj, ve kterém podstupuje složité rotace a změny umístění jeho částí. Nejkritičtější periodou pro vznik vad trávicí soustavy je 4. – 10. týden vývoje. Často se vyznačují atréziemi (uzavřením vnitřního průsvitu střeva), stenózami (zúžení průsvitu) či úplným chyběním jedné z částí. Tyto vady mají za následek neprospívání novorozence či kojence, časté průjmy či naopak zácpy, zvracení ale také střevní neprůchodnost. Velmi často jsou vady patrné ihned po narození a jejich léčba je ve většině případů chirurgická.

  • Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
  • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jejuna
  • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza ilea
  • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva
  • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
  • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku s píštělí
  • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
  • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza řiti s píštělí
  • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza řiti bez píštěle
  • Hirschsprungova nemoc
  • Atrézie žlučových cest
 • Vrozené vady močové soustavy

  Jedná se o relativně časté vrozené vady, které postihují jakoukoli část močové soustavy, jako např. ledviny, močový měchýř či močovod. Tyto vady mohou být u některých diagnóz zcela bez příznaků a na život novorozence nemají výraznější vliv. Někdy se však mohou později v životě projevit sklony k častějším močovým infekcím. Některé z nich jsou pak spojené se sníženou až vymizelou funkcí ledvin a můžou tak vést během života až k jejich selhání. U těchto dětí je nutné pravidelné sledování nefrologem či urologem a v dospělosti mohou vyžadovat některou z metod náhrad funkce ledviny, mezi které patří dialýza nebo transplantace ledviny.

  • Oboustranná hypoplázie ledvin
  • Polycystická ledvina‚ autozomálně recesivní
  • Extrofie močového měchýře
 • Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy

  Vrozené vady končetin

  Vrozené vady končetin jsou vrozené deformity, které zahrnují velké množství variant. Vznikají v průběhu vývoje pohybové soustavy vlivem některé z látek zasahujících do vývoje (nejzásadnější doba pro působení takové látky je 4. – 7. týden vývoje), případně v důsledku některých genetických vad. Ve většině případů se jedná o vrozené vady vzniklé na genetickém základu a ve zbylých cca 10 % případů jde o působení zevního prostředí, tzv. teratogenů, mezi něž patří např. infekce, nedostatek kyslíku při vývoji, jedy (i některé léky), diabetes mellitus a další.

  Do této kategorie spadá velké množství vad, které se mohou různě kombinovat a může se jednat o chybění či jinou poruchu vývoje nejrůznějších částí končetiny. Klinický obraz se pak odvíjí právě od tíže a typu postižení. Daná vada tak nemusí znamenat významné omezení v pohybu, naopak jiná způsobí těžká omezení, která se odráží na životě nejen postiženého pacienta, ale také na životě jeho rodiny.

  Do této kategorie vrozených vad spadají i vrozené deformity páteře, různé typy displazií a dalších vad, které popisujeme pod příslušnými diagnózami.

  • Vrozené deformity páteře
  • Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS (nespecifikován)
  • Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
  • Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
  • Vrozené chybění obou předloktí a ruky
  • Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
  • Podélný redukční defekt kosti vřetenní
  • Podélný redukční defekt kosti loketní
  • Klepetovitá ruka
  • Redukční defekt horní končetiny NS (nespecifikován)
  • Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
  • Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
  • Vrozené chybění obou holení a nohou
  • Phocomelia neurčené(=ých) končetin(-y)
  • Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y) včetně pletence ramenního (V rámci této kategorie hradíme pouze Dysostosis cleidocranialis, Madelungovu a Sprengelovu deformita, Radioulnární synostózu)
  • Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y) včetně pánevního pletence
  • Arthrogryposis multiplex congenita = syndrom mnohočetných kloubních kontraktur
  • Zhoubné trpaslictví
  • Diastrofická dysplázie
  • Chondroektodermová dysplázie
  • Spondyloepifyzární dysplázie
  • Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
  • Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS (nespecifikován)
  • Osteogenesis imperfekta
  • Omphalokéla
  • Gastroschíza
 • Jiné vrozené vady
  • Letální epidermolysis bullosa
  • Epidermolysis bullosa dystrophica
  • Jiná epidermolysis bullosa
  • Epidermolysis bullosa NS (nespecifikováno)
 • Abnormality chromozomů

  Chromozomální abnormality jsou vrozené mutace, které postihují chromozomy. Mohou být numerické, tzn. že jsou způsobeny odlišným počtem chromozomů, než je obvyklé; nebo strukturní, u kterých je nějakým způsobem narušena stavba některého z chromozomů. Patří sem velké množství abnormalit, které se liší svým klinickým významem – některé se u nositele nemusí vůbec projevit, ale mohou např. způsobovat problémy s plodností. Další nejsou slučitelné se životem a u narozených se s nimi vůbec nesetkáme, neboť dojde ke spontánnímu ukončení těhotenství. Další abnormality pak způsobují závažné onemocnění nositele, která se projevují různými příznaky od postižení intelektu přes fyzická omezení až po výrazné odchylky ve vzhledu.

  • Downův syndrom
 • Vzácná onemocnění

  Vzácná onemocnění jsou chronická a trvalá onemocnění, která postihují méně než jednoho člověka na 2 000 obyvatel. Vzácná onemocnění jsou velmi různorodou kategorií, nicméně přibližně 80 % z těchto onemocnění je genetického původu.

  • Infantilní spinální muskulární atrofie
  • Cystická fibróza

Online konzultace s lékaři a dalšími odborníky zdarma

Těhotenství a mateřství je pro maminky, a zejména prvorodičky, obdobím častých otázek. Ať už se jedná o stravu během těhotenství, kojení, a nebo prenatální vyšetření. Často pomůže rada kamarádky nebo i online poradna.

Spojili jsme síly s platformou uLékaře.cz, kde máte možnost využít neomezené množství konzultací, a to po dobu jednoho roku od první konzultace. Můžete se spojit nejen s lékařskými specialisty, ale i těmi nelékařskými – výživovými poradci, psychology a dalšími. Cena každé online konzultace s odpovědí do 24 hodin přijde běžného pacienta na 99 Kč, u odpovědi do 6 hodin zaplatíte 199 Kč.

Chci vědět, s kým se mohu spojit

Prémiový obsah

 • Přehled nároků v rámci sociálního systému a veřejného zdravotního pojištění v ČR

 • Články z ověřených zdrojů, ve spolupráci s odborníky a lékaři