Časté dotazy

Nenašli jste na našich stránkách odpověď na některou z vašich otázek? Doufáme, že ji naleznete v přehledu nejčastějších dotazů níže.

Spolek a já

 • Co mi vlastně Spolek může nabídnout?

  Jako členka Spolku máte ihned po vzniku členství přístup k výhodám, kterými jsou:

  • neomezený přístup k online přeporordnímu kurzu Porod bez obav BASIC, v ceně 2.480 Kč ZDARMA
  • neomezený počet online konzultací s lékaři a dalšími specialisty prostřednictvím platformy ulékaře.cz na dobu jednoho roku (od první konzultace) ZDARMA
  • přehled nároků v rámci sociálního systému a také veřejného zdravotního pojištění v ČR
  • pravidelné články na téma těhotenství, zdraví a mateřství.

   

  Kryjeme vám záda i v případech, pokud by vašemu miminku kdykoliv po porodu až do 3 let věku lékař diagnostikoval některou z vrozených vývojových vad. V ten moment:

  • můžete zažádat o 500 000 korun
  • Spolek kryje vrozené vady dlouhodobě ovlivňující kvalitu života dítěte a jeho rodiny, proto při jejím vyplácení nezohledňujeme stupeň dané vývojové vady
  • spojí se s vámi naše patronka, která s vámi podnikne potřebné kroky týkající se získání finanční pomoci
  • získáte rozcestník s kontakty na odborníky, sociální a jiné služby, nadace a další specializované organizace, které se vztahují k péči o dítě s vrozenou vadou a usnadní tak orientaci v dané situaci.
 • Je to tedy pojištění? Jste pojišťovna?

  Nejsme pojišťovna. Pojišťovny jsou na rozdíl od nás komerční subjekty. U nich platí, že co nevyplatí svým klientům na pojistném plnění, zůstává jako jejich zisk.

  Jsme Spolek, což je forma neziskové organizace. Náš Spolek poskytuje finanční krytí na principu vzájemnosti, což je princip dost odlišný od toho, jak fungují komerční pojišťovny. Každá členka zaplatí stejný jednorázový příspěvek, díky němuž získá různé benefity, které využije během svého těhotenství a mateřství a především i jistotu vyplacení 500 000 korun v případě, že se u jejího dítěte po narození vyskytne některá z vrozených vad. Celých 90 % z každého členského příspěvku putuje do Fondu maminek a v něm i zůstává. Primárně tedy členka jistí sama sebe a své miminko, ale v případě, že půjde vše podle plánu, její příspěvek pomůže jiné člence, která takové štěstí mít nemusí. Jsme tedy komunitní projekt podporující maminky, potažmo rodiny. Právě na principu vzájemnosti.

 • Proč to vlastně všechno děláte?

  Spolek pro mateřství založili 3 zakladatelé. Bohužel 2 z nich, Tomáš a Lukáš, mají s vrozenými vývojovými vadami u svých dětí vlastní zkušenost. Těžko ovlivníme, aby se podobné události neděly, nicméně můžeme přispět něčím, co může alespoň pomoci se s podobnou situací popasovat, pokud opravdu nastane. Líbí se nám myšlenka principu vzájemnosti, kdy díky členským příspěvkům kryjí členky nejen samy sebe, ale i ostatní maminky. Spolek byl na tomto principu vytvořen proto, aby maminky měly jistotu, že pro své miminko udělaly maximum a cítily se připravené na těhotenství a mateřství se vším všudy, ale zároveň prostřednictvím něj pomohly přesně těm maminkám, které onu pomoc opravdu potřebují. A proto nám dává smysl to, co děláme. Náš celý příběh najdete zde.

 • Co vše musím splnit, abych se mohla stát členkou?

  Pro to, abyste se mohla stát členkou Spolku a využívat jeho benefitů je třeba:

  • být ve věku 18 až 40 let
  • přihlásit se do Spolku nejpozději jeden den před skutečným dnem porodu
  • prohlásit, že ke dni vstupu do Spolku nevyplývá z žádné lékařské zprávy jakákoliv zmínka o výskytu a/nebo podezření na výskyt vrozené vývojové vady u miminka, které čekáte (pokud jste těhotná)
  • prohlásit, že si nejste vědoma, že by vám samotným nebo vašemu dříve narozenému dítěti, otci vašeho dítěte nebo vašemu sourozenci byla diagnostikována jakákoliv vrozená vada uvedená ve stanovách Spolku
  • být vedená u české nebo slovenské zdravotní pojišťovny
  • přijmout Stanovy Spolku
  • zaplatit členský příspěvek ve výši 2,5 tisíce korun
 • Musím před vstupem do Spolku podstoupit nějaká vyšetření?

  Nemusíte. Veškerá dokumentace, kterou bude třeba doložit při žádosti o finanční pomoc ve výši 500 000 korun se dokládá zpětně. Stačí projít stanovy Spolku a v případě, že jste vědomě v jejich souladu, můžete do Spolku vstoupit. 

 • Co když čekám dvojčata?

  Tak v tom případě gratulujeme :). I při narození vícerčat, máte nárok na čerpání všech benefitů. V případě finančního krytí, se výplata půl milionu vztahuje pouze k jednomu z narozených dětí a vyplácí se jednou. Důvodem je zachování funkčnosti finančního modelu Spolku a samozřejmě i férovost spočívající ve stejných podmínkách pro všechny členky Spolku. Platí tedy to, že jeden členský příspěvek kryje právě jedno narozené miminko.

 • Je krytí 500 000 Kč pro všechny stejné nebo se vyplácí různé částky dle stupně závažnosti vrozené vady?

  Spolek má pro všechny stejné podmínky - jak při vstupu do Spolku, tak v rámci toho, co každé člence nabízí. Při splnění podmínek nároku na finanční krytí tak získá žadatelka přesně 500 000 korun, a to v pravidelných čtvrtletních platbách (po 41 666 korunách a nějakých těch drobných).  Spolu s lékařskými odborníky jsme se snažili vyvořit seznam těch vad, které z dlouhodobého hlediska významně ovlivňují kvalitu života dítěte a jeho rodiny a tudíž budou finance tak jako tak potřebovat. Při výplatě tedy nezohledňujeme stupeň závažnosti vrozené vady.

Více o Spolku

 • Proč máte v názvu slovo Fairsurence?

  V našem názvu se ukrývají dvě slova. Férovost a jistota.

  Hrajeme fér podle jasných pravidel platných pro všechny členky bez rozdílu. Stejný vstupní příspěvek, stejná finanční pomoc, stejné výhody. Férové chování očekáváme i od samotných členek v podobě přijetí a dodržování Kodexu a nezneužívání finanční pomoci v neprospěch všech ostatních. Druhým slovem je jistota. Jistota mít se na koho obrátit a získat finanční pomoc, ale i odbornou konzultaci a další podporu, když bude potřeba.

 • Je Spolek nadace?

  Spolek není nadací. Hlavním rozdílem je, že nadace řeší žádosti o finanční pomoc zpětně, kdy už se dítě s nějakým závažným onemocněním potýká. Nadace mají v naší společnosti nezastupitelné místo a i v rámci našeho Rozcestníku se snažíme některé maminky na příslušné nadace nasměrovat. Do našeho Spolku ale maminky vstupují ve chvíli, kdy miminko teprve plánují a nebo už těhotné jsou, ale vždy dříve, než k diagnostikování vrozené vývojové vady dojde. Proaktivně a včas tak udělají něco pro sebe a svoji rodinu. Členstvím získají "zadní vrátka" pro případ, kdy v budoucnu něco nepůjde podle plánu. Pokud vše podle plánu půjde, jejich členský příspěvek pomůže jiné mamince, která takové štěstí neměla. Spolek je totiž založen na principu vzájemnosti, což je další věc, kterou se liší od nadace. Tento princip vzájemnosti je vysvětlen v FAQ dále.

 • Co je princip vzájemnosti?

  Z každého členského příspěvku každé členky putuje celých 90 % rovnou do Fondu maminek. V případě, že se člence narodí miminko s některou z vrozených vývojových vad, Spolek jí z něj k vyplatí 500 000 Kč. Pokud vše u členky a jejího miminka půjde tak jak má, tak její členský příspěvek podpoří ty maminky, které takové štěstí neměly. Princip vzájemnosti tedy znamená, že si všechny členky Spolku kryjí záda navzájem a částka půl milionu korun pomůže právě té mamince, která se do tíživé životní situace dostane.

 • Proč nepokrýváte víc vrozenych vad?

  Po řadě konzultací s odborníky, přednosty dětských klinik a lidmi z oboru, jsme určili 72 diagnóz vrozených vad a vzácných onemocnění, které podstatně ovlivňují kvalitu života dítěte a jeho rodiny z dlouhodobého hlediska. Onemocnění, která vyžadují zdravotní péči, která je často velmi nákladná a nebývá vždy plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Kvůli platné legislativě nemůže Spolek vyplácet rozdílnou výši finančního krytí u různých vrozených vad. Krytí je tak jednotné ve výši 500 000 Kč, a to je důvod, proč Spolek v tuto chvíli finančně pomáhá členkám právě s těmito 72 vybranými diagnózami. V průměru každé 336. dítě se narodí s jednou z těchto diagnóz, které Spolek kryje. A to rozhodně není málo. Do budoucna bychom navíc chtěli seznam rozšířit o více vývojových vad a krýt tak tak i ty diagnózy, které v tuto chvíli Spolek na seznamu nemá.

 • Jak častý je výskyt vrozených vývojových vad, které Spolek kryje?

  Spolek kryje 72 diagnóz vážných vrozených vývojových vad. V průměru každé 336. dítě se s jednou z těchto diagnóz narodí. Členství ve Spolku tak finančně kryje fakticky každé 336. dítě.

Financování Spolku

 • Kolik stojí členství ve Spolku?

  Členský příspěvek je ve výši 2 500 Kč (což odpovídá necelým 70 korunám za každý měsíc, kdy členku a její miminko Spolek finančně kryje). Částka příspěvku je pro všechny členky stejná a platí se jen jednou při vstupu do Spolku. Platbu příspěvku je možné v tuto chvíli provést bankovním převodem.

 • Proč je členství ve Spolku zpoplatněno?

  Spolek stojí na principu vzájemnosti. Z každého členského příspěvku jde celých 90 % rovnou do Fondu maminek, odkud se berou peníze pro členky, jejichž dětem je diagnostikována jedna ze 72 vrozených vad z našeho seznamu. Maminka svým členským příspěvkem kryje záda nejen sobě, ale i ostatním členkám, protože peníze z Fondu maminek pomohou právě té, která se do tíživé životní situace dostane. Tímto unikátním přístupem se také lišíme od nadací. Zbylých 10 % z jednorázových členských příspěvků potom jde na zajištění ostatních nefinančních benefitů, které Spolek zajišťuje všem svým členkám (např. na úhradu konzultací portálu Ulékaře.cz, atd.), jejich rozvoj (např. soustavné budování rozcestníku) a na běžný provoz Spolku.

 • Jak je Spolek financován?

  Počáteční vklad ve výši dvou milionů korun poskytli do Fondu maminek naši zakladatelé, a to proto, aby Spolek už při svém vzniku měl dost peněz na případné finanční krytí hned v jeho začátcích. Tyto peníze fungují jako rezerva navíc. Fond je totiž tvořen členskými příspěvky členek, které do Spolku vstupují. Z těchto členských příspěvků jde celkem 90 % právě do Fondu maminek a zbylých 10 % na financování provozu Spolku. Vznik Spolku i jeho dosavadní provoz dosud hradí zakladatelé (nad rámec zmíněných 2 milionů korun), a bude tomu tak až do té doby, dokud ho nebude možné plně hradit z oněch 10 %, které budou na Provozní účet přicházet z členských příspěvků. Dalším zdrojem financí Spolku jsou pak příspěvky mecenášů, zkrátka těch, kteří chtějí Spolek a jeho činnost podpořit.

 • Co vám dává jistotu, že ve Fondu maminek bude dostatek peněz pro všechny případy?

  Díky matematické statistice a pravděpodobnosti víme, kolik přesně musí Spolek ve Fondu maminek mít, abychom dokázali pomoci každé člence, která splní podmínky pro výplatu financí. Statistická data o výskytu jednotlivých vrozených vad v populaci jsme získali od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Díky této časové řadě a také příslušnému počtu členek, se kterými Spolek budujeme, s danou pravděpodobností víme, kolika prostředky má Fond maminek při dané členské základně disponovat. Ať už jich bude ve Spolku 30, 100 nebo 1000.

  Další věcí, která Spolku umožňuje být připraven na žádosti o finanční krytí je rozložení výplaty v čase. V případě přiznání finanční pomoci ve výši 500 000 Kč tedy bude člence vyplácena poměrná část z půl milionu každé čtvrtletí (což je 41 666 Kč/kvartál). Díky tomu se i finanční zátěž Spolku rozloží na několik let.

  Do Fondu maminek navíc vložili vklad ve výši 2 milionů i sami zakladatelé. To proto, aby byl Spolek připraven na případné výplaty již od samého začátku a disponoval tak dostatkem peněz pro plnění závazků vůči svým členkám.

 • Co se stane, když se Vám přihlásí víc žen s žádostí o finanční pomoc než čekáte?

  I to se samozřejmě může se stát. A právě proto jsme zavedli několik opatření, která fungují jako finanční rezerva, a která pokryjí neočekávané výplaty jak v začátcích fungování Spolku, tak i v případě, že bude počet žádostí o finanční krytí větší než naše očekávání. Díky nim je Spolek na takovou situaci připraven. Primárně vycházíme z historických statistický dat, které jsme získali od Ústavu zdravotnických informací a statistiky a víme tedy, s jakou mírou pravděpodobnosti výskytu u daných onemocnění a vrozených vad můžeme pracovat. A právě pro případy, kdy se statistika odchýlí od očekávání, jsme zavedli průběžné vyplácení finančního krytí po čtvrtletích (po částce 41 666 Kč), nežli dojde k vyplacení celé částky 500 00 Kč. Díky tomu se finanční zátěž Spolku rozloží v čase, během kterého do Spolku vstupují další členky. Zakladatelé navíc na začátku vložili do Fondu maminek 2 miliony korun, kterými pokryjí případné nároky na finanční krytí v začátcích a nebo ty, které budou nad rámec stanovené pravděpodobnosti. 

 • Jakým způsobem hospodaří Spolek se svým majetkem?

  Spolek vede pro správu financí tři účty: Sběrný účet, Fond maminek (Účet finanční pomoci) a Provozní účet. Ze Sběrného účtu Spolek převádí 90 % z jakékoli přijaté platby do Fondu maminek, ze kterého se členkám, které splní nárok na čerpání financí, postupně daná pomoc vyplácí. Zbylých 10 % z jakékoli platby, kterou Spolek na Sběrný účet obdrží, převede na účet, který slouží jako Provozní účet a hradí se z něho provoz Spolku (např. on-line konzultace s lékaři, práce Průvodkyň atp.). Pro větší transparentnost můžete nahlédnout do Fondu maminek, který je veden jako transparentní účet

 • Proč stojí členský příspěvek 2 500 Kč?

  Výše členského příspěvku (2 500 Kč) a výše finančního krytí (500 000 Kč) jsou velmi úzce propojeny. Abychom si byli jistí, že ve Fondu maminek bude dostatek financí pro všechny členky, které na finanční krytí budou mít nárok, byla na základě matematické statistiky a vypočítané pravděpodobnosti (výskytu vrozených vad) stanovena právě částka 2 500 Kč. Ta je dostatečná pro to, aby finanční model výplat ve výši 500 000 Kč z Fondu maminek správně fungoval.

  Do určení výše příspěvku vstupovaly také potřeby rodičů, kterým se narodí dítě se závažnou vrozenou vývojovou vadou. Stávající výše členského příspěvku umožní vyplácet finanční pomoc v jednotné výši 500 000 Kč. Pokud by byla stanovena nižsí suma na výplatu finanční pomoci, byl by logicky nižší i členský příspěvek. Spolek ale vyplácí právě 500 000 Kč, a proto je výše členského příspěvku 2 500 Kč. Dalším důvodem při jeho stanovení byly legislativní požadavky, dle kterých musí každá člena Spolku zaplatit za členství příspěvek stejnou částku a zároveň musí být i výše finančního krytí stejná pro všechny.

Dále se ptáte...

 • Jak častý je výskyt vrozených vývojových vad, které Spolek kryje?

  Spolek kryje celkem 72 diagnóz vážných vrozených vývojových vad. V průměru každé 336. dítě se s jednou z těchto diagnóz narodí. Členství ve Spolku tak finančně kryje fakticky každé 336. dítě.

 • Na kolik dětí se členství vztahuje?

  Finanční krytí v rámci členství ve Spolku se vztahuje na první narozené dítě členky, které se narodilo po vzniku jejího členství. V případě dalšího těhotenství člence zůstává přístup k ostatním (časově neomezeným) benefitům. Pokud by ovšem chtěla i další miminko finančně krýt, je třeba zřídit členství i v dalším těhotenství.

  Pokud členka Spolku čeká vícerčata, bude se jakákoli případná Finanční pomoc, vztahovat opět pouze k jednomu dítěti z narozených vícerčat.

 • Co autismus, který se projevuje kolem 3tího roku života?

  Poruchy autistického spektra nejsou v seznamu diagnóz vrozených vad a onemocnění, které Spolek kryje. Vzhledem k šíři spektra, různým stupňům této poruchy a zároveň jednotnému finančnímu krytí Spolkem to v tuto chvíli neumožňujeme. Věříme, že postupem času budeme moci seznam onemocnění, které Spolek kryje, rozšířit a nabídnout tak pomoc i více rodinám. 

 • Do kdy je třeba diagnostikovat danou vrozenou vadu (a podat žádost)?

  Zde rozlišujeme dvě věci - kdy nastala diagnóza u dítěte a do kdy může členka žádost o finanční pomoc (na základě dané diagnózy) podat. Nárok na finanční pomoc má členka (která  je v souladu se stanovami Spolku) jejímuž dítěti byla vrozená vývojová vada ze seznamu Spolku diagnostikována nejpozději do dovršení jeho 3 let. Žádost o poskytnutí finanční pomoci je členka oprávněna podat pouze za života dítěte, a to ve lhůtě nejpozději do 3 let ode dne, kdy byla po porodu dítěti diagnostikována první vrozená vývojová vada.

 • Co když potratím? Ztrácím nárok na finanční krytí?

  Pokud se do takové situace dostanete, moc nás to mrzí. Nárok na finanční krytí se ovšem vztahuje na živě narozené dítě. Jinými slovy, podaří-li se Vám znovu otěhotnět a narodí se Vám miminko, Vaše narozené miminko bude kryté.