Inkontinence v těhotenství a po porodu: V hlavní roli pánevní dno

Nečekaně častým problémem v těhotenství a po porodu je močová inkontinence. I přesto, že se nejedná o závažné onemocnění, představuje nekontrolovatelný únik moči hygienický, ale také psychologický a sociální problém, který může významně ovlivnit kvalitu života žen.


10. 3. 2021 Barbora Bouchalová Sdílet:
Inkontinence v těhotenství a po porodu: V hlavní roli pánevní dno

Existuje několik typů močové inkontinence, v tomto článku se zaměříme na inkontinenci stresovou, protože právě ta je nejčastějším typem inkontinence v těhotenství a po porodu. Nenechte se ovšem zmást, stresová inkontinence moči nemá nic společného se stresem psychickým; způsobuje ji zvýšení nitrobřišního tlaku (anglicky stress) při povoleném pánevním dnu.

Stresová močová inkontinence

Mezinárodní společnost pro kontinenci definuje stresovou inkontinenci jako samovolný únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku. K tomu dochází například při kašli, kýchnutí, prudkém pohybu, náhlé fyzické zátěži, poskočení, chůzi ze schodů, ale také při smíchu nebo sexu.

Močová inkontinence v těhotenství

Ačkoliv se statistiky různí, určitá forma inkontinence moči se objevuje v průměru v 40 % (19–75 %) těhotenství, převažuje inkontinence stresová. Na čem se však výzkumy shodují, je to, že se nedobrovolný únik moči zhoršuje s postupujícím těhotenstvím. Vysvětlení je jednoduché, k inkontinenci v těhotenství přispívá utlačování močového měchýře zvětšenou dělohou. S rostoucím plodem se příznaky obvykle dále zhoršují…

Uzamčeno
Chcete získat přístup k obsahu pro členky zdarma? Jde to!
 


Pošlete článek dál

Sdílet:

Informace, které naleznete v tomto článku, nenahrazují konzultace s lékařem či jiným specialistou. Neslouží k účelu diagnózy, léčby a ani jako prevence proti žádné nemoci či zdravotním problémům. Doporučujeme se vždy obrátit na vašeho lékaře, který zná vaše individuální potřeby a zdravotní stav.


Zdroje
 1. odborná garance: Mudr. Táňa Glosová
 2. MUDr. Belkov, A .I., doc. MUDr. Huser, M., Ph.D., MUDr. Pastorčáková, M., MUDr. Sedláková, K. Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci. Urologie pro praxi. 2011, 12(5), 307–311.
 3. www.celostnimedicina.cz
 4. Dietz, H. P., Hansell, N. K., et al. Bladder neck mobility is a heritable trait. Br J Obstet Gynecol. 2005; 112(3): 334–339.
 5. Dinc, A. Prevalence of urinary incontinence during pregnancy and associated risk factors. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms. 2018;10(3):303-307. ISSN 1757-5672.
 6. Gartland, D., Donath, S., MacArtur, C., et al. The onset, recurrence and associated obstetric risk factors for urinary incontinence in the first 18 months after a first birth: an Australian nulliparous cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2012;119(11): 1361–1369.ISSN 1471-0528.
 7. Genadry, R., Mostwin, J. L. Inkontinence moči u ženy. Praha: Portál s.r.o., 2013. Rádci pro zdraví. 166 s. ISBN 978-80-262-0480-0.
 8. Glazener C.M., Herbison G.P., MacArthur C., et al. New postnatal urinary incontinence: obstetric and other risk factors in primiparae. Br J Obstet Gynecol. 2006; 166: 392–399.
 9. Gyhagen, M, Bullarbo, M, Nielsen, T. Prevalence and risk factors for pelvic organ prolapse. Br J Obstet Gynaecol. 2013; 120(2): 152–160.
 10. Horáková, H. Inkontinence u těhotných: co ji může způsobit?. 2018. www.ulekare.cz
 11. MUDr. Huvar, I. CSc. Močová inkontinence v těhotenství. Urologie pro praxi. 2014, 14(4), 152–154.
 12. Kopřivová, D. Inkontinence a descensus v rukou porodní asistentky. Moderní babictví, 2006, 10.
 13. Mačková, A. Výskyt postpartální močové inkontinence u žen po spontánním vaginálním porodu. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, 2020.
 14. Marcin, A. Pregnancy incontinence: Why it happens and what to do. 2017. www.healthline.com
 15. Martan, A., Mašata, J., Švabík, K. Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii: řešení stresové inkontinence moči, defektů pánevního dna a OAB u žen. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. 230 s. ISBN 978-80-7345-348-0.
 16. MUDr. Miklica, J. Nemoci ženského močového traktu z pohledu urogynekologa. Medicína pro praxi. 2006, 3, 132–134.
 17. MUDr. Neudeckerová, J. Pánevní dno ženy, sestup pánevních orgánů a inkontinence z pohledu gynekologa. www.umeni-fyzioterapie.cz
 18. Sangsawang, B., Sangsawang, N. Stress urinary incontinence in pregnant women: a review of prevalence, pathophysiology, and treatment. International Urogynecology Journal. 2013;24(6): 901–912. ISSN 0937-3462.
 19. Sharma, T., Mittal, P. Risk factors for stress urinary incontinence in women. International Journal of Contemporary Medical Research. 2017;4(10): 2031–2035. ISSN 2393-915X.
 20. Slezáková, L., et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 280 s. ISBN 978-80-271-0214-3.
 21. Suszynski, M. How to manage pregnancy incontinence. 2016. www.everydayhealth.com
 22. MUDr. Vrtal, R., Ph.D., Komentář k článku dr. Belkova „Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci“, Urologie pro praxi, 2011, 12(5), 307–311.
 23. Vrublová, Y., Holisová, A. Kvalita života žen se stresovou močovou inkontinencí. Ošetřovatelství a porodní asistence, 2011, 2(2).
 24. MUDr. Zmrhal, J., CSc. Několik poznámek k diagnostice a léčbě stresové inkontinence moči. Interní medicína. 2007, 9(10), 453–458.