O Spolku

Chceme maminkám umožnit klidnější těhotenství a mateřství, s vědomím toho, že jsou připraveny na budoucnost.

Jak? Prostřednictvím Spolku a všech výhod, které v rámci členství nabízí. Proč a co nás k tomu vedlo se dozvíte níže.

Příběh zakladatelů

Příběh zakladatelů

Kdo jsme a proč jsme založili Spolek pro mateřství.

Příběh zakladatelů

Podmínky členství

Podmínky členství

Kdo se může stát členkou, a co jí členství přináší.

Podmínky členství

10 % na provoz Spolku

Financování Spolku

Jak funguje náš Spolek po finanční stránce.

Financování Spolku

Příběh zakladatelů

Proč jsme se rozhodli založit Fairsurence Spolek pro mateřství?

Spolek pro mateřství jsme založili na základě vlastní zkušenosti. Zkušenosti, kterou bychom nikomu nepřáli a na kterou jsme vůbec nebyli připraveni. To je důvod proč tu jsme.

Na začátku jsme byli my tři, Pavla, Tomáš a Lukáš. Tomáš a Lukáš, dlouholetí přátelé, společně postavili několik úspěšných projektů, například v oblasti zdravotnictví. Pavla se několik let podílela na tvorbě a testování nových služeb a produktů pro velké korporace.

Začátkem léta 2019 jsme se s Lukášem dozvěděli, že budeme tatínky. Naše rodiny si užívaly první týdny těhotenství bez starostí. Bez komplikací jsme prošli prvními vyšetřeními u gynekologů a těšili se na miminka. Po 20. týdnu těhotenství ale přišel velký genetický screening.

Chci si přečíst více

Podmínky členství

Spolek je tvořen členkami a zakladateli Spolku. Jeho cílem není generovat zisk, ale spojovat ženy, které chtějí přispět ke klidnějšímu mateřství sobě a ostatním maminkám.

Přejeme si, aby podmínky pro vstup do Spolku byly pro všechny členky stejné, proto se všichni řídíme férovými stanovami.

Chci si přečíst stanovy Spolku

Kodex členky

Hlavními pilíři Spolku jsou férovost, solidárnost a odpovědnost k vlastnímu zdraví, zdraví našeho miminka, ale i k ostatním členkám.

Chceme totiž, aby členství bylo fér pro všechny, kteří svým chováním nezvyšují rizika spojená s vrozenými vývojovými vadami. Proto jsme naše stanovy Spolku doplnili o Kodex členky Spolku, jehož dodržování musí každá členka odsouhlasit.

 • K čemu se v Kodexu členky zavazuji?

  Prohlašuji, že:

  1. žiji spořádaným životem, neužívám tvrdé drogy a  zakázané látky (a to ani příležitostně), nejsem lékařem nebo jakýmkoliv zdravotnickým zařízením vedena v databázi pro drogově závislé nebo závislé na alkoholu,
  2. vědomě nedělám věci, které by mohly ublížit mně samotné nebo mému plodu/nenarozenému dítěti nebo by jakkoliv mohly ohrozit jeho život,
  3. k mému otěhotnění nedošlo v rámci incestu,
  4. nejsem si vědoma, že by mě samotné nebo mému dříve narozenému dítěti, otci mého dítěte nebo mému sourozenci byla diagnostikována jakákoliv vrozená vada uvedená v seznamu zde, i
  5. ke dni vstupu do Spolku nevyplývá z žádné lékařské zprávy jakákoliv zmínka o výskytu a/nebo podezření na výskyt vrozené vývojové vady u miminka, které čekám (pokud jsem těhotná), i
  6. vyplním registrační formulář Spolku na webových stránkách www.spolekpromaterstvi.cz, elektronicky potvrdím, že jsem se seznámila s informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s členstvím,
  7. uhradím členský příspěvek 2 500 Kč (teprve okamžikem připsaní členského příspěvku na účet Spolku vzniká členství ve Spolku a tedy i okamžik, od kterého jsou členka a její miminko finančně kryté a může čerpat všechny benefity členství),
  8. dítě po narození neodložím do babyboxu ani ho nepřenechám k adopci nebo jiné formě osvojení třetí osobou,
  9. nesvěřím dítě vědomě do péče jakékoli třetí osoby ani do ústavní výchovy,
  10. v rámci žádosti o členství ve Spolku jsem uvedla úplné informace a všechny mnou poskytnuté informace jsou pravdivé,
  11. splňuji všechny podmínky vycházející ze stanov Spolku.

Financování Spolku

Spolek je kromě vlastních zdrojů financován z členských příspěvků. Díky nim můžeme každé člence nabídnout řadu benefitů, které využije ihned během těhotenství. Spolek také finančně pomáhá těm členkám, kterým se narodí miminko s některou z vrozených vývojových vad, a právě proto Spolek posílá 90 % z každého členského příspěvku do Fondu maminek, ze kterého se pomoc maminkám vyplácí.

Aktuální stav finančních prostředků ve Fondu maminek si můžete kdykoliv prohlédnout na transparentním účtu Spolku, na stránce Fio banky.

 • Kde se ve Fondu maminek berou peníze?
  Počáteční vklad ve výši dvou milionů korun poskytli naši zakladatelé. Fond je dále tvořen členskými příspěvky členek, které do Spolku vstupují. Z těchto členských příspěvků jde celkem 90 % právě do Fondu maminek. Dalším zdrojem jsou pak příspěvky mecenášů. Spolek vede transparentní účet, který naleznete na stránkách Fio banky.
 • Co nám dává jistotu, že ve Fondu maminek bude dostatek peněz pro všechny případy?

  Díky matematické statistice a pravděpodobnosti víme, kolik přesně musí Spolek ve Fondu maminek mít, abychom dokázali pomoci každé člence, která splní podmínky pro výplatu financí. Statistická data o výskytu jednotlivých vrozených vad v populaci jsme získali od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Díky této časové řadě a také příslušnému počtu členek, se kterými Spolek budujeme, s danou pravděpodobností víme, kolika prostředky má Fond maminek při dané členské základně disponovat. Ať už jich bude ve Spolku 30, 100 nebo 1000.

  Další věcí, která Spolku umožňuje být připraven na žádosti o finanční krytí je rozložení výplaty v čase. V případě přiznání finančí pomoci ve výši 500 000 Kč tedy bude člence vyplácena poměrná část z této částky každé čtvrtletí (což je 41 666 Kč/kvartál). Díky tomu se i finanční zátěž Spolku rozloží na několik let.

  Do Fondu maminek navíc vložili vklad ve výši 2 milionů i sami zakladatelé. To proto, aby byl Spolek připraven na případné výplaty již od samého začátku a disponoval tak dostatkem peněz pro plnění závazků vůči svým členkám.

 • Jak je Spolek financován?

  Počáteční vklad ve výši dvou milionů korun poskytli do Fondu maminek naši zakladatelé, a to proto, aby Spolek už při svém vzniku měl dost peněz na případné finanční krytí hned v jeho začátcích. Tyto peníze fungují jako rezerva navíc. Fond je totiž tvořen členskými příspěvky členek, které do Spolku vstupují. Z těchto členských příspěvků jde celkem 90 % právě do Fondu maminek a zbylých 10 % na financování provozu Spolku. Vznik Spolku i jeho dosavadní provoz dosud hradí zakladatelé (nad rámec zmíněných 2 milionů korun), a bude tomu tak až do té doby, dokud ho nebude možné plně hradit z oněch 10 %, které budou na Provozní účet přicházet z členských příspěvků. Dalším zdrojem financí Spolku jsou pak příspěvky mecenášů, zkrátka těch, kteří chtějí Spolek a jeho činnost podpořit.

  Jsme rádi za podporu myšlenky našeho projektu formou partnerství a poskytování služeb za nekomerční ceny, proto si můžeme dovolit zařadit do našich benefitů pro členky velmi hodnotné služby jako předporodní kurzy a online konzultace s lékaři a odborníky.