Registrace do Spolku pro mateřství

Naše férové stanovy

Děkujeme, že se k nám chcete přidat. Stačí jen projít tyto čtyři kroky:

 1. Pročtení a odsouhlasení stanov Spolku.
 2. Přijetí Kodexu členky.
 3. Vyplnění registračních údajů.
 4. Samotná platba za členství.

Níže jsme pro vás naše stanovy připravili ve zkrácené a polidštěné podobě. Pokud se nám to přeci jen někde nepodařilo a něco pro vás nebude srozumitelné, napište nám na zeptejtese@spolekpromaterstvi.cz nebo zavolejte na linku Spolku 725 080 060 .

V případě, že byste měla zájem pročíst si naše stanovy v celém jejich znění, najdete je zde.

Pokud už jste naše podmínky četla, můžete pokračovat na souhlas.

Členství a jeho podmínky

V této sekci najdete odpovědi na základní otázky a podmínky, kterými se vstupem do Spolku zavazujete řídit. Odpovídáme na otázky:

Kdy můžu vstoupit do Spolku?

 • Do Spolku můžete vstoupit, pokud jste žena ve věku 18 - 40 let, která se chystá na mateřství, snaží se otěhotnět nebo už těhotná je. Pokud už těhotná jste, členkou se můžete stát nejpozději jeden den před skutečným dnem porodu.
 • Členství je primárně určeno ženám, které jsou registrovány v systému zdravotní péče České nebo Slovenské republiky a mají tak český nebo slovenský průkaz zdravotního pojištění.
 • Spolek je pro ženy, které jeho členství nechtějí zneužívat a tím vědomě poškozovat ostatní členky Spolku. Pro vstup tedy musíte odsouhlasit, že žijete v souladu s Kodexem Spolku.

Co musím při vstupu do Spolku splnit?

Pro to, abyste se mohla stát členkou Spolku, je třeba v rámci Kodexu Spolku prohlásit zejména to, že:

 1. žijete spořádaným životem, neužíváte tvrdé drogy a  zakázané látky (a to ani příležitostně), nejste lékařem nebo jakýmkoliv zdravotnickým zařízením vedena v databázi pro drogově závislé nebo závislé na alkoholu,
 2. vědomě neděláte věci, které by mohly ublížit vám samotné nebo plodu/nenarozenému dítěti nebo by jakkoliv mohly ohrozit jeho život,
 3. k vašemu otěhotnění nedošlo v rámci incestu,
 4. u vás nebyla diagnostikována (se nevyskytla) jakákoli Vrozená vývojová vada (jak jsou definovány níže ) a zároveň si nejste vědoma, že by (a) vašemu sourozenci, ani (b) kterémukoli vašemu dítěti, které se narodilo přede dnem vašeho vstupu do Spolku, ani (c) otci Dítěte byla diagnostikována (se u něj vyskytla) jakákoli Vrozená vývojová vada ze stejného seznamu,
 5. na základě vašeho vyšetření a/nebo vyšetření plodu, které bylo učiněno kdykoli před okamžikem vstupu do Spolku (tj. okamžikem, kdy vám byl doručen email s informací, že jste byla přijata za členku Spolku):
  1. nevyplývá z jakékoli lékařské zprávy jakákoli zmínka o výskytu a/nebo podezření na výskyt vrozené vývojové vady u plodu, která by spadala do Mezinárodní klasifikace nemocí "MKN-10“, do diagnóz (a) Q00 - Q99 a/nebo jejich jednotlivých podkategorií, (b) E84 a/nebo do kterékoli její podkategorie a/nebo (c) G12.0 a (dále jen "Kategorie Q, G, E"), ani taková lékařská zpráva neobsahuje jakoukoliv zmínku o výskytu a/nebo podezření na výskyt morfologických, genetických nebo funkčních změn, anomálií, abnormalit či patologií u plodu spadajících do Kategorie Q, E, G,

   nebo
  2. zpráva nepredikuje, že by na základě vašeho vyšetření a vyšetření vašeho plodu (např. biochemického vyšetření krve, plodové vody, choriových klků, krve z pupečníku, atp.), byla stanovena pravděpodobnost či riziko vrozené vývojové vady, spadající do Kategorie Q, E, G větší než 1:60 (tj. například 1:59, 1:58, atd.),
 6. vyplníte registrační formulář Spolku na webových stránkách www.spolekpromaterstvi.cz, elektronicky potvrdíte, že jste se seznámila s informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s členstvím,
 7. uhradíte členský příspěvek 2 500 Kč (teprve okamžikem připsaní členského příspěvku na účet Spolku vzniká členství ve Spolku a tedy i okamžik, od kterého jsou členka a její miminko finančně kryté a může čerpat všechny benefity členství),
 8. dítě po narození neodložíte do babyboxu ani ho nepřenecháte k adopci nebo jiné formě osvojení třetí osobou,
 9. nesvěříte dítě vědomě do péče jakékoli třetí osoby ani do ústavní výchovy,
 10. v rámci žádosti o členství ve Spolku jste uvedla úplné informace a všechny vámi poskytnuté informace jsou pravdivé,
 11. splňujete všechny podmínky vycházející ze stanov Spolku.

Jaké výhody můžu členstvím ve Spolku získat?

FINANČNÍ

V případě, že by vašemu narozenému dítěti lékaři diagnostikovali do jeho tří let věku vrozenou vývojovou vadu ze seznamu, máte nárok na postupnou výplatu půl milionu korun (500 000 Kč). Tu je možné využít např. na kompenzační pomůcky, rehabilitace, k pokrytí výpadku příjmů jednoho z rodičů a dalších výdajů přímo souvisejících s péčí o dítě se speciálními potřebami. Částku 500 000 korun vyplácíme čtvrtletně, a to po dobu tří let od schválení žádosti (čtvrtletní platba tak činí 41 666 Kč). Bez stvrzenek a dokládání, k čemu přesně byly finance využity.

NEFINANČNÍ

 • Členstvím ve Spolku získáte přístup k online předporodním kurzům Porod bez obav Basic od průvodkyně těhotenstvím Majky Staňkové. Kurz obsahuje 16 lekcí, tedy více jak 13 hodin plných rad, tipů a informací pro lepší informovanost v těhotenství, přípravu na porod, ale také první týdny po něm.
 • V rámci členství máte nárok na neomezený počet online konzultací s lékařskými odborníky a dalšími specialisty, například s gynekoložkou, prenatálním diagnostikem, porodníkem, pediatričkou, psychologem nebo výživovým poradcem a dalšími. Online konzultace vám zprostředkováváme přes partnerskou organizaci uLékaře.cz a poskytujeme je po dobu jednoho roku od provedení první konzultace.
 • V členské sekci našich webových stránek vám zpřístupníme naše odborné články, studie a lékařsky ověřené informace týkající se těhotenství, poporodní péče, zdraví a mateřství.
 • Poskytneme vám komplexní přehled informací pro zjednodušenou orientaci v tom, na co máte jako nastávající maminka nárok v rámci českého sociálního systému a systému českého veřejného zdravotnictví.
 • Přehledný rozcestník s přehledem pracovišť a kontaktů doporučených odborníků pro případ, že by se po narození u miminka objevila některá z vrozených vad. Tento dokument má za cíl usnadnit orientaci rodinám v problematice a pomoci jim na jejich další cestě.

Se kterými vrozenými vadami Spolek pomůže?

Kryté jsou všechny naše členky, jejichž dětem byla v době mezi porodem a třetími narozeninami dítěte diagnostikována jedna z následujících vrozených vývojových vad v rámci mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10:

Vrozené vady nervové soustavy

 • Mikrocefalie
 • Malformace Sylviova mokovodu
 • Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova = Dandy-Walkerův syndrom (DWS)
 • Jiný vrozený hydrocefalus
 • Vrozený hydrocefalus NS (nespecifikován)
 • Vrozené vady corpus callosum
 • Holoprosencefalie
 • Spina bifida krční s hydrocefalem
 • Spina bifida hrudní s hydrocefalem
 • Spina bifida lumbální s hydrocefalem
 • Spina bifida křížová s hydrocefalem
 • Spina bifida NS s hydrocefalem
 • Arnoldův-Chiariho syndrom

Vrozené vady oběhové soustavy

 • Společný truncus arteriosus
 • Fallotova tetralogie
 • Ebsteinova anomálie (trojcípé chlopně)
 • Syndrom hypoplastického pravého srdce
 • Syndrom hypoplastického levého srdce
 • Vrozená vada aortální a dvojcípé chlopně NS (nespecifikován)
 • Koarktace aorty
 • Atrézie aorty
 • Atrézie plicní tepny
 • Totálně anomální napojení plicních žil
 • Anomální napojení plicních žil NS (nespecifikován)

Jiné vrozené vady trávicí soustavy

 • Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
 • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jejuna
 • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza ilea
 • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva
 • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
 • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku s píštělí
 • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
 • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza řiti s píštělí
 • Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza řiti bez píštěle
 • Hirschsprungova nemoc
 • Atrézie žlučových cest

Vrozené vady močové soustavy

 • Oboustranná hypoplázie ledvin
 • Polycystická ledvina‚ autozomálně recesivní
 • Extrofie močového měchýře

Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy

 • Vrozené deformity páteře
 • Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS (nespecifikován)
 • Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
 • Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
 • Vrozené chybění obou předloktí a ruky
 • Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
 • Podélný redukční defekt kosti vřetenní
 • Podélný redukční defekt kosti loketní
 • Klepetovitá ruka
 • Redukční defekt horní končetiny NS (nespecifikován)
 • Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
 • Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
 • Vrozené chybění obou holení a nohou
 • Phocomelia neurčené(=ých) končetin(-y)
 • Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
 • Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y) včetně pletence ramenního (V rámci této kategorie hradíme pouze Dysostosis cleidocranialis, Madelungovu a Sprengelovu deformita, Radioulnární synostózu)
 • Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y) včetně pánevního pletence
 • Arthrogryposis multiplex congenita = syndrom mnohočetných kloubních kontraktur
 • Zhoubné trpaslictví
 • Diastrofická dysplázie
 • Chondroektodermová dysplázie
 • Spondyloepifyzární dysplázie
 • Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
 • Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS (nespecifikován)
 • Osteogenesis imperfekta
 • Omphalokéla
 • Gastroschíza

Jiné vrozené vady

 • Letální epidermolysis bullosa
 • Epidermolysis bullosa dystrophica
 • Jiná epidermolysis bullosa
 • Epidermolysis bullosa NS (nespecifikováno)

Abnormality chromozomů

 • Downův syndrom

Vzácná onemocnění

 • Infantilní spinální muskulární atrofie
 • Cystická fibróza

500 000 korun člence vyplatíme v případě diagnózy některého z výše uvedených onemocnění po vyplnění příslušné žádosti, doložení veškerých informací a dokumentace, která je nutná pro posouzení splnění podmínek a tudíž i nároku. Při zjišťování nároku není posuzován stupeň postižení, důležitá je příslušná diagnóza spadající do seznamu výše. V případě, že se u miminka objeví kombinované onemocnění s více vadami, vyplácená částka se nenavyšuje. Její výše je vždy jednotná, tedy 500 000 korun.

Kolik stojí členství ve Spolku?

Pokud se rozhodnete stanovy i Kodex Spolku (spolu se souhlasem ke zpracování vašich osobních údajů) přijmout, dalším krokem je vyplnění registračního formuláře a zaplacení jednorázového členského příspěvku ve výši 2 500 Kč. Částka příspěvku je pro všechny členky stejná a platí se jen jednou při vstupu do Spolku. Platbu příspěvku je možné v tuto chvíli provést bankovním převodem.

Zaplacení členského příspěvku je jedinou transakcí za členství ve Spolku. Toto členství je časově neomezené a vzniká dnem, kdy byl váš příspěvek připsán na náš účet.

Jakým způsobem hospodaříme s majetkem Spolku?

Pro správu financí Spolku vedeme tři účty: Sběrný účet, Účet finanční pomoci (Fond maminek) a Provozní účet. Ze Sběrného účtu Spolek bez odkladu převede 90 % z jakékoli platby na Účet finanční pomoci (do Fondu maminek), ze kterého se členkám, které splní nárok na výplatu půl milionu korun, postupně tyto peníze vyplácí. Zbylých 10 % z jakékoli platby, kterou Spolek na Sběrný účet obdrží, převede na účet, který bude sloužit jako Provozní účet a bude z něho hrazen provoz Spolku (např. online konzultace s lékaři, atd.).

Aby měly vstupující členky jasný přehled, vede Spolek transparentní účet Fondu maminek. O finančním stavu účtu se můžete sami přesvědčit na stránkách Fio banky, která transparentní účet vede.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby měla členka na čerpání finančních prostředků skutečně nárok?

 • Žadatelka je členkou Spolku pro mateřství,
 • splnila veškeré podmínky pro získání členství uvedené ve stanovách Spolku a v Kodexu Spolku,
 • z její strany nedošlo k žádnému porušení podmínek stanov, případně došlo k nápravě takového porušení, a to ve lhůtě, kterou k tomu stanovil Předseda Spolku,
 • miminko se narodilo ženě, která se stala členkou nejdříve v osmnácti letech, a která porodila nejpozději do 42. týdne od jejích 40. narozenin,
 • vrozenou vývojovou vadu , která spadá do našeho seznamu, dítěti členky diagnostikovali nejpozději do třetích narozenin dítěte,
 • žádost o finanční pomoc včetně všech nezbytných příloh členka podala během života miminka,
 • v případě, že členka splňuje podmínky výše, je třeba ještě doložit příslušnou dokumentaci (viz níže), aby mohlo dojít k vyplacení finančí pomoci půl milionu korun.

Které dokumenty je nutné doložit při žádosti o výplatu 500 000 Kč?

V případě, že členka Spolku splní všechny podmínky pro členství a u jejího miminka by v období mezi porodem a jeho třetími narozeninami byla diagnostikována vrozená vada dle informací výše, budeme potřebovat vyplnit Žádost o poskytnutí finanční pomoci včetně těchto příloh:

 • Rodný list dítěte
 • Propouštěcí zprávy členky Spolku a novorozence z porodnice.
 • Zdravotní dokumentace a/nebo lékařské zprávy vyplněné lékařem specializovaného zdravotnického zařízení na území ČR a/nebo SR, která u Dítěte uvádí alespoň výskyt Vrozené vývojové vady, přesnou specifikaci diagnózy dle MKN-10 klasifikace, datum stanovení dané diagnózy, dále jméno lékaře, který diagnózu stanovil, jeho podpis, razítko zdravotnického zařízení, kde lékař ordinuje/pracuje.
 • Prohlášení pediatra dítěte, který uvádí alespoň potvrzení ohledně výskytu Vrozené vývojové vady u dítěte, přesnou specifikaci diagnózy dle MKN-10 klasifikace, dále jméno pediatra, jeho podpis a razítko zdravotnického zařízení, kde lékař ordinuje/pracuje.
 • Veškeré lékařské zprávy týkajících se vyšetření členky Spolku a jejího plodu v době jejího těhotenství (tj. zejména kombinovaný screening v I. trimestru, běžně prováděný v 11. -13. týdnu těhotenství, podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru, běžně prováděné v 20. - 22. týdnu těhotenství, jakož i všechny ostatní lékařské zprávy, týkající se vyšetření plodu členky), a to za celou dobu těhotenství členky Spolku, tj. i za dobu, kdy ještě nebyla členkou Spolku.
 • Prohlášení praktického lékaře členky Spolku, potvrzující absenci Vrozené vývojové vady (ze seznamu) u členky Spolku.
 • Plná moc k nahlížení do zdravotnické dokumentace členky Spolku (včetně pořizování kopií, výpisů a/nebo opisů), vztahující se zejména k těhotenství a porodu členky Spolku.
 • Plná moc k nahlížení do zdravotnické dokumentace dítěte (včetně pořizování kopií, výpisů a/nebo opisů).

Mimo to vás můžeme v průběhu vyřizování žádosti požádat o další potřebné, ale vždy pouze relevantní, dokumenty a informace vztahující se k žádosti o finanční pomoc.

Žádost o poskytnutí finanční pomoci může členka Spolku podat nejpozději do tří let ode dne, kdy byla jejímu dítěti daná vada diagnostikována (k diagnóze muselo dojít do dovršení tří let věku dítěte).

Jak se 500 000 Kč v případě uznaného nároku vyplácí?

Každá žadatelka o finanční pomoc bude po celou dobu vyřizování žádosti komunikovat s naší patronkou Spolku. Ta žadatelku osobně provede celým procesem a poradí ji co a jak.

Od chvíle, kdy od vás dostaneme všechny uvedené dokumenty, máme 1 měsíc (např. od 1. 6. do 1. 7.) na jejich prověření. V případě, že během tohoto měsíce zjistíme, že některé informace chybí nebo zjistíme případné pochybení, lhůtu prodlužujeme o další 1 měsíc, kdy zažádáme o doplnění či vysvětlení chybějících informací. Lhůtu můžeme ovšem prodloužit pouze jednou. Po uznání prověřené žádosti, vám pošleme kalendář s platbami rozdělenými do čtvrtletních intervalů s termíny, ve kterých vám bude částka 41 666 Kč zasílána na účet. A to po dobu tří let nebo dokud nedojde k úhradě celkové částky ve výši půl milionu korun.

Jako Spolek se zavazujeme k tomu, že za každých okolností uděláme všechno pro to, abychom měli vždy dostatek peněz na výplaty těm členkám, které na ně mají plné právo, a všechny tak dostaly přesně to, co jim náleží. A proto zakladatelé vložili hned na počátku do Fondu maminek dva miliony korun, aby byl ve Fondu dostatek peněz již od samého začátku.

Je možné členství ukončit?

Členství ve Spolku pro mateřství je dobrovolné. Přístup k informacím a dalším nárokům vám zůstává bez omezení i poté, co vaše dítě oslaví třetí narozeniny, a vám tak uplyne nárok na finanční pomoc. Pokud se ale z jakéhokoliv důvodu (např. z důvodu výše, pro případ dalšího těhotenství) přece jenom rozhodnete ze Spolku vystoupit, můžete tak učinit doručením písemné žádosti o vystoupení ze Spolku na naši adresu Fairsurence Spolek pro mateřství, Blanická 25, 120 00, Praha 2. Členský poplatek se však v případě ukončení členství nevrací.

První krok k vašemu členství máte za sebou!

Právě jste prošli část podmínek, které na vás mají největší vliv. Jsou v nich všechna podstatná ustanovení stanov, která je třeba při vstupu do Spolku odsouhlasit. Pokud vás zajímají další informace související s organizací a fungováním Spolku, můžete si projít stanovy Spolku v jejich plném znění.