Transparentní účet Fondu maminek

Abychom byli zcela transparentní, vede Fairsurence Spolek pro mateřství transparentní účet. O finančním stavu účtu se můžete sami přesvědčit na stránkách Fio banky.

Proč transparentní účet?

Férovost a vzájemná solidarita

Záleží nám na tom, aby všechny budoucí členky Fairsurence Spolku pro mateřství věděly, jak si finančně stojíme. Proto Spolek zveřejňuje finanční stav Fondu maminek, do kterého plyne 90 % všech členských příspěvků a ze kterého se členkám Spolku vyplácí finance v případě, že jejich miminku je (kdykoliv od narození do jeho 3. narozenin) diagnostikována závažná vrozená vývojová vada.

Nejčastější dotazy

 • Jak je Spolek financován?

  Počáteční vklad ve výši dvou milionů korun poskytli do Fondu maminek naši zakladatelé, a to proto, aby Spolek už při svém vzniku měl dost peněz na případné finanční krytí hned v jeho začátcích. Tyto peníze fungují jako rezerva navíc. Fond je totiž tvořen členskými příspěvky členek, které do Spolku vstupují. Z těchto členských příspěvků jde celkem 90 % právě do Fondu maminek a zbylých 10 % na financování provozu Spolku. Vznik Spolku i jeho dosavadní provoz dosud hradí zakladatelé (nad rámec zmíněných 2 milionů korun), a bude tomu tak až do té doby, dokud ho nebude možné plně hradit z oněch 10 %, které budou na Provozní účet přicházet z členských příspěvků. Dalším zdrojem financí Spolku jsou pak příspěvky mecenášů, zkrátka těch, kteří chtějí Spolek a jeho činnost podpořit.

 • Jakým způsobem hospodaří Spolek se svým majetkem?

  Spolek vede pro správu financí tři účty: Sběrný účet, Fond maminek (Účet finanční pomoci) a Provozní účet. Ze Sběrného účtu Spolek převádí 90 % z jakékoli přijaté platby do Fondu maminek, ze kterého se členkám, které splní nárok na čerpání financí, postupně daná pomoc vyplácí. Zbylých 10 % z jakékoli platby, kterou Spolek na Sběrný účet obdrží, převede na účet, který slouží jako Provozní účet a hradí se z něho provoz Spolku (např. on-line konzultace s lékaři, práce Průvodkyň atp.). 

 • Co vám dává jistotu, že ve Fondu maminek bude dostatek peněz pro všechny případy?

  Díky matematické statistice a pravděpodobnosti víme, kolik přesně musí Spolek ve Fondu maminek mít, abychom dokázali pomoci každé člence, která splní podmínky pro výplatu financí. Statistická data o výskytu jednotlivých vrozených vad v populaci jsme získali od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Díky této časové řadě a také příslušnému počtu členek, se kterými Spolek budujeme, s danou pravděpodobností víme, kolika prostředky má Fond maminek při dané členské základně disponovat. Ať už jich bude ve Spolku 30, 100 nebo 1000.

  Další věcí, která Spolku umožňuje být připraven na žádosti o finanční krytí je rozložení výplaty v čase. V případě přiznání finanční pomoci ve výši 500 000 Kč tedy bude člence vyplácena poměrná část z jednoho milionu každé čtvrtletí (což je 41 666 Kč/kvartál). Díky tomu se i finanční zátěž Spolku rozloží na několik let.

  Do Fondu maminek navíc vložili vklad ve výši 2 milionů i sami zakladatelé. To proto, aby byl Spolek připraven na případné výplaty již od samého začátku a disponoval tak dostatkem peněz pro plnění závazků vůči svým členkám.

 • Co se stane, když se Vám přihlásí víc žen s žádostí o fin.pomoc než čekáte?

  I to se samozřejmě může se stát. A právě proto jsme zavedli několik opatření, která fungují jako finanční rezerva, a která pokryjí neočekávané výplaty jak v začátcích fungování Spolku, tak i v případě, že bude počet žádostí o finanční krytí větší než naše očekávání. Díky nim je Spolek na takovou situaci připraven. Primárně vycházíme z historických statistický dat, které jsme získali od Ústavu zdravotnických informací a statistiky a víme tedy, s jakou mírou pravděpodobnosti výskytu u daných onemocnění a vrozených vad můžeme pracovat. A právě pro případy, kdy se statistika odchýlí od očekávání, jsme zavedli průběžné vyplácení finančního krytí po čtvrtletích (po částce 41 666 Kč), nežli dojde k vyplacení celé částky půl milionu korun. Díky tomu se finanční zátěž Spolku rozloží v čase, během kterého do Spolku vstupují další členky. Zakladatelé navíc na začátku vložili do Fondu maminek 2 miliony korun, kterými pokryjí případné nároky na finanční pomoc v začátcích a nebo ty, které budou nad rámec stanovené pravděpodobnosti.